Preporuke za zaštitu 05.03.2024.

Preporuke za zaštitu 05.03.2024.

Obavijest voćarima! Pozivamo i savjetujemo proizvođače jezgričavog voća, intenzivnih nasada jabuka i krušaka da izvrše zimsko prskanje voćaka jer se nasadi jabuka nalaze u fazi B, – bubrenja pupova, nasadi krušaka u fazi C otvaranje pupa, stoga savjetujemo izvršiti zaštitu protiv bakterijskog paleža i čađave krastavosti.
Za zimsko ili „plavo prskanje „ primijenite jedan od pripravaka na bazi bakra: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP Manica, Nordox 75 WG, Champion, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG ili gotovu kombinaciju bakrenog preparata i mineralnog ulja: Modro ulje.
Zimsko ili tzv “Plavo prskanje” obaviti po mirnom vremenu i sa svih strana oprskati kako krošnje tako i debla voćaka i utrošiti što više škropiva.
Povećanjem temperature moguća je pojava jabučnog cvjetara. Najčešće su ugroženi voćnjaci jabuka uz rubove šuma, kritičnim brojem se smatra 20-30 jedinki metodom otresanja 100 izboja. Marelice su u fazi pune ili završetka cvatnje preporučujemo ponoviti zaštitu od uzročnika koji uzrokuje sušenje cvjetova, grančica i grana (Monilia laxa) prije najavljenih oborina. Tretiranje izvršiti jednim od pripravaka: Difcor, Chorus 50 WG, Signum, Nativo 75 WG , Switch 62,5 WG, Teldor SC 500. Nasadi bresaka i nektarina su u fazi cvatnje pa bi prije oborina trebalo izvršiti zaštitu od uzročnika sušenja grančica i grana –monilija (Monilia laxa) i upotrijebiti jedan od fungicida: Chorus 50 WG, Luna experience, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo 75 WG. U šljivicima koji su u fazi početka cvatnje izvršiti zaštitu fungicidim prije oborina te primijeniti protiv uzročnika monilije: Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo, Difcor. U nasadima trešnje koji su u fazi bijelih balona i početka cvatnje primijeniti protiv uzročnika monilije (Monilia. laxa): Chorus 50 WG, Luna experience, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo 75 W.
VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede. Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.