Preporuke za zaštitu 03.05.2024.

Preporuke za zaštitu 03.05.2024.

Obavijest voćarima! Voćarima intenzivnih nasada jabuka i krušaka savjetujemo nakon oborina kad se može ući u nasad izvršiti zaštitu protiv minera kružnih mina i jabučnog savijača, čiji je let leptira zabilježen u istom periodu. Primijeniti: Coragen 20 SC, Affirm, Affirm opti, Mospilan 20 SP. Proizvođače šljiva, savjetujemo o potrebi izvršenja zaštite protiv šupljikavosti lista nakon obilnih oborina i primijeniti: Captan WP 50 ili Kastor. Potrebno je ponoviti i zaštitu protiv truleži ploda jednim od fungicida : Switch 62,5, Signum, Nativo 75 WG, Teldor SC 500, WG. U nasadima šljiva protiv šljivinog savijača primijeniti jedan od navedenih: Coragen 20 SC, Affirm opti, Delegate 250 WG, Decis 100. Proizvođačima bresaka, nektarina preporučamo ponoviti tretiranje protiv šupljikavosti lista primijeniti jedan od organskih fungicida: Captan WP 50, Kastor, Delan. Protiv pepelnice na breskvama i nektarinama: Nativo i Luna experience (djeluju i protiv truleži) ili Chromoslul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG. Protiv breskvinog savijača upotrijebiti Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC.
U nasadima lijeske ponoviti zaštitu od uzročnika bolesti : pjegavosti lista i sive pjegavosti pripravak Signum. Protiv lisnih uši primijeniti pripravak Scatto ili Decis 100 EC.
U nasadima prije primjene insekticida pokositi cvatući pokrov!
Jagode na otvorenom, nakon ovih oborina zaštiti protiv truleži ploda fungicidom: Teldor SC 500 (K 3 dana), Pyrus 400 SC (K 3 dana), Switch 62,5 (K 7 dana) .
Obavijest vinogradarima! Vinogradare savjetujemo da nakon oborina i zabilježenih infekcija plamenjače izvrše zaštitu čim mogu ući u vinograd, sistemičnim fungicidima: Mikal Premium F, Forum Star Ampexio, Pergado F, Folpan Gold. Protiv pepelnice upotrijebiti jedan od fungicida: Stroby WG, Nativo, ili na bazi močivog sumpora: Chromosul 80 Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfosul 80 DF, Cosavet DF, Sumpor SC-80.
Obavijest ratarima! Proizvođače soje upozoravamo da je soja u fazi nicanja, preporučamo protiv širokolisnih i uskolisnih korova kombinacija pripravaka Pulsar 40 + Harmony SX uz dodatak okvašivača u split aplikaciji. Pripravak Corum primijeniti isto u split aplikaciji protiv širokolisnih korova kao i protiv sirka iz sjemena i koštana. Ponoviti tretman za osam do deset dana nakon novog ponika korova. Može se primijeniti protiv širokolisnih korova: Basagran 480, Benta 480 SL, Bentarroz, Benta super. Samo protiv uskolisnih korova ako je potrebno, upotrijebiti jedan od navedenih: Focus ultra, Agil 100 EC, Fusilade forte, Leopard 5 EC, Graminis 05 EC i dr. Upozoravamo proizvođače kukuruza koji nisu koristili zemljišne herbicide na pregled svojih njiva na prisutnost i ponik korova nakon nicanja. U kukuruzu u fazi nakon nicanja protiv jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u fazi 2-6 listova kukuruza, upotrijebiti jedan od pripravaka: Task 64 WG, Motivell, Motivell extra 6 OD, Talisman, Victus OD, Nicogan 40 OD, Tarot 25 DF, Principal 53,6 WG i Principal plus 66,5 WG , Elumis, Laudis WG i Callisto 480 SC uz dodatak okvašivača. Samo protiv širokolisnih korova: Banvel 480 S, Mustang, Motikan, Basagran 480, Deherban A, Deherban A Extra, Dicopur max do 25 cm visine kukuruza. U proizvonji kukuruza šećerca primijeniti Laudis WG. Tretiranje herbicidima ne vršiti po visokoj temperaturi!
Obavijest proizvođačima graha i krumpira! Proizvođači krumpira koji su koristili: Sencor WG 70, Scorpio 70 WG, Senat WG, Mistral 70 WG, Metrex, Metro, Sencor SC 600 u smanjenim dozama prije nicanja, mogu ga koristiti višekratno i nakon nicanja korova do pune doze. U njivama krumpira nakon ponika širokolisnog korova može se pimijeniti: Basagran 480. Protiv uskolisnih koraova u poniku krumpira primijeniti: Focus ultra, Selekt Super, Fusilade forte. Obavezno pročitati uputu proizvođača pripravka o mogućoj fitotoksičnosti ili zabrani za pojedine sorte krumpira. Proizvođačima graha savjetujemo nakon nicanja korova i graha protiv širokolisnih korova: Pulsar 40, Corum, Basagran 480, Bentarroz, Benta 480, Benta super. Protiv uskolisnih korova nakon nicanja: Focus ultra, Agil 100 EC , Selekt Super.
Tretiranje ne vršiti po visokoj temperaturi!
VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.