Preporuke za zaštitu 15.05.2024.

Preporuke za zaštitu 15.05.2024.

Obavijest voćarima! U intenzivnim nasadima jabuka i krušaka savjetujemo izvršiti zaštitu protiv uzročnika bolesti čađave krastavosti čije su primarne infekcije zabilježene i preporučuje se kombinacija pripravka: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus, Faban (Ove navedene pripravke primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji!) u kombinaciji s preventivnim ili kontaktnim fungicidom protiv krastavosti: Delan 700 WDG, Delan Pro, Captan 80 WG, Captan 50 WP, Kastor, Scab 80, Alcoban, Polyram DF (dozvola važi do 28.05.2024., krajnji rok za primjenu zaliha je 28.011.2024.) U voćnjacima jabuka gdje ima simptoma pepelnice, preporučuje primijeniti fungicid Luna experience koja ima dozvolu i djelovanje protiv krastavosti. U nasadima višnjama i trešnjama preporučujemo protiv kozičavosti primijeniti Luna experience (dva puta u sezoni i K 7 dana). Protiv trešnjine muhe primijeniti Mospilan 20 SP ili Mospilan 20 SG (karenca 14 dana), ili sredstva na bazi deltametrina: Rotor super, Decis 100 EC, Demetrina 25 EC, Scatto ( karenca 7 dana ). Navedeni pripravci mogu se primijeniti jednom u vegetaciji. Proizvođače šljiva, savjetujemo o potrebi izvršenja zaštite protiv šupljikavosti lista nakon obilnih oborina i primijeniti: Captan WP 50 ili Kastor. Proizvođačima bresaka, nektarina preporučamo ponoviti tretiranje protiv šupljikavosti lista primijeniti jedan od organskih fungicida: Captan WP 50, Kastor, Delan. Protiv pepelnice na breskvama i nektarinama: Nativo i Luna experience (djeluju i protiv truleži) ili Chromoslul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG. U nasadima lijeske ponoviti zaštitu od uzročnika bolesti: pjegavosti lista i sive pjegavosti primijeniti pripravak Signum. Protiv pepelnice primijeniti: Chromosul 80, Cosavet DF, Kumulus DF.
Obavijest vinogradarima! Vinogradare savjetujemo da izvrše zaštitu čim mogu ući u vinograd, sistemičnim fungicidima protiv plamenjače – zabilježene su infekcije) i primijeniti jedan od fungicida: Mikal Premium F, Magma Triple WG, Zorvec Vinabel, Folpan Gold, Pergado F Ampexio. Protiv pepelnice upotrijebiti jedan od sistemičnih fungicida: Luna expirience, Dynali, Folicur EW 250, Collis, Vivando, Talendo, Stroby WG, Nativo ili Topas 100 EC u kombinaciji s Chromosul 80
Obavijest povrtlarima! Povrtlare upozoravamo kako je nakon oborina potrebno izvršiti zaštite od plamenjače. Nasade luka potrebno je zaštiti od uročnika bolesti plamenjače i primijeniti jedan od preparata: Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Tazer, i dr. Fungicidima u luku dodati okvašivač. Rane nasade krumpira potrebno je zaštititi od plamenjače jednim od fungicida: Cuprablau Z 35 WG, Champion WG 50, Nordox 75 WG, Zignal super, Ranman Top, Proxanil 450 SC, Revus SC, Zakeo, Zafrta.
VAŽNA NAPOMENA :Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.