Stanje vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Kaptol

Stanje vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Kaptol

Dosadašnjim kontinuiranim višegodišnjim ulaganjima u razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Kaptol uložena su znatna sredstva. Nažalost, još uvijek postoje naselja koja nema pristup navedenoj komunalnoj infrastrukturi. Izgradnja kanalizacijske mreže započela je 2005. godine, a gradnje mreže vodoopskrbe početkom 1970-tih. Prema evidenciji do sada je na području Općine Kaptol izgrađeno 40275 m vodovodne mreže na koju je spojno 742 korisnika. Kanalizacijske mreže na području Općine izgrađeno je 30325 m a broj priključaka iznosi 423.

Uzimajući u obzir područje cijele Općine ( obuhvaća i ona naselja koja nemaju pristup navedenoj komunalnoj infrastrukturi) postotak priključaka na sustav vodoopskrbe je 58,37 %, a na sustav javne odvodnje 33,58%. Na području Općine izgrađena su i u funkciji 3 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Nakon izgradnje kanalizacijske mreže u naseljima Doljanovci, Bešinci i Podgorje (8130 m ) te vodovodne mreže u istim naseljima (7462 m) očekivani broj priključaka na oba sustava zasigurno će porasti za oko 10 %. Općina Kaptol i u narednim godina planira stimulativno pomagati građanima kako bi se broj korisnika sustava javne odvodnje dodatno povećao.

Završetak izgradnje kanalizacijske mreže u svima naseljima (koja još uvijek nema kanalizacijsku mrežu, očekuje se kroz 5 godina. Osim mreže, biti će potrebna izgradnja još jednom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Novi Bešinci.