Glasnik

Broj 2/2013

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2012. godinu (opći dio: prihodi, rashodi,   posebni dio: rashodi, ).
 2. I. izmjene i dopune prorčuna Općine Kaptol za 2013. godinu (opći dio: prihodi, rashodi, račun financiranja, posebni dio: rashodi, plan razvojnih programa).
 3. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu u Općini Kaptol.
 4. Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2013. godinu u Općini Kaptol.
 5. Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kaptol.
 6. Zaključak o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u JLP(R)S Požeško-slavonske županije.
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu u Općini Kaptol.
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Kaptol za 2012. godinu.
 9. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za period od 01.07. - 31.12.2012.g.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  1. Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad. 

  Zapisnik s 23. sjednice Općinskog vijeća.pdf

  Broj 3/2013

  AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

   

  1. Odluka o izboru Mandatne komisije.
  2. Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanje.
  3. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kaptol.
  4. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kaptol.

   AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  1. Odluka o dodjeli nagrada na festivalu „Zlatni glas Zlatne doline“ u Kaptolu.
  2. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Bjelobrk Ante.
  3. Zaključak o dodjeli financijske potpore UHDDR-u Ogranak Kutjevo.
  4. Zaključak o dodjeli financijske potpore Iliji Perić.
  5. Zaključak o dodjeli potpore UHDDR-u Podružnica Požeško-slavonske županije.
  6. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Nigović Vladimira.
  7. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Andrijević Ante.
  8. Zaključak o dodjeli financijske potpore PBV-u.
  9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Tafra Mirka.
  10. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Mandić Grge.
  11. Suglasnost na imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice Požeštine te zapovjednika DVD-a s područja Općine Kaptol.
  12. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Mandić Ivana.
  13. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol za 2013. godinu.
  14. Zaključak o dodjeli financijske potpore KUD-u „Ivan Goran Kovačić“ iz Velike.
  15. Zaključak o isplati Regresa za 2013. godinu.
  16. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji pokojnog Zdravka Tomić.