Glasnik

broj 4/2014

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Proračun Općine Kaptol za 2015. godinu, opći dio: (prihodi, rashodi, račun financiranja, posebni dio: rashodi, plan razvojnih programa, projekcije: prihodi, rashodi).
2. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu.
3. Zaključak o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području Požeško-slavonske županije.
4. Zaključak o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Požeško-slavonske županije.
5. Zaključak o prihvaćanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Kaptol za 2013. godinu.za 2013. godinu.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Mandić.
2. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Bilanović.
3. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Vidić.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Tomić.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore studentu Zlatku Marinac.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Adžić.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marinac.
8. Zaključak o dojeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo „Kruna“
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Stjepana Mazanik.
10. Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja u provedbi Programa povećane energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Općini Kaptol.
11. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje ponuda u sklopu provedbe Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u općini Kaptol.
12. Suglasnost na imenovanje dozapovjednika DVD-a Kaptol.

broj 3/2014


AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. pdfPolugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2014. godinu (Opći dio: pdfprihodi, pdfrashodi, poseban dio: pdfrashodi).
2. pdfOdluka o prihvaćanju ponude za kupnju nekretnina.
3. pdfZaključak o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za period od 01.01.-30.06.2014.g.
4. pdfZaključak o prihvaćanju Sporazuma o uspostavi reciklažnih dvorišta.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. pdfPravilnik za provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Općini Kaptol.
2. pdfIzvješće o radu za period od 01.01.2014. godine do 30.06.2014. godine.
3. pdfIzmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu.
4. pdfSuglasnost Komunalcu Požega d.o.o. na prijedlog Plana uspostave reciklažnih dvorišta
5. pdfZaključak o dodjeli financijske potpore Josipu Baljaj.
6. pdfZaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Bilanović.
7. pdfZaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Pajić.
8. pdfZaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zeba.
9. pdfZaključak o dodjeli financijske potpore Župi sv. Petra i Pavla apostola Kaptol.
10.pdfZaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (Mrtvačnica Alilovci.
11.pdf Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (Mrtvačnica Ramanovci).
12. pdfZaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (dom N. Bešinci).
13. pdfZaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (Mrtvačnica Kaptol).
14. pdfZaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (društvena zgrada Kaptol).
15. pdfZaključak o dodjeli financijske potpore Županijskoj udruzi za organizaciju natjecanja orača.

broj 7/2013

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
12. Proračun Općine Kaptol za 2014. godinu. opći dio: (prihodi, rashodi, račun financiranja, posebni dio: rashodi, plan razvojnih programa, projekcije: prihodi, rashodi).
 
AKTI OPĆINSKOG  NAČELNIKA 
 
 

broj 2/2014

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2014. godinu (opći dio: prihodi, rashodi, račun financiranja, poseban dio: rashodi, plan razvojnih programa).
2. Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol.
3. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kaptol za 2014. godinu.
4. Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.
5. Odluka o kratkoročnoj pozajmici novčanih sredstava kod Poslovne banke u 2014. godini.
6. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu u Općini Kaptol.
7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Kaptol za 2013. godinu.
8. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za period od 01.07.-31.12.2013.g.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o imenovanju članova radnih timova za izradu županijske razvojne strategije.
2. Odluka o provedbi postupaka  nabave bagatelne vrijednosti.
3. Odluka o visini novčane nagrade uz Povelju „Nagrada Općine Kaptol“.
4. Odluka o dodjeli nagrada na festivalu „Zlatni glas Zlatne doline“ u Kaptolu.
5. Izvješće o radu za period od 01.07.2013. godine do 31.12.2013. godine.
6. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu u Općini Kaptol.
7. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Kaptol za 2013. godinu.
8. Prethodna suglasnost Tekiji d.o.o., Požega, na prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Hećimović.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Bilanović.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Kaurinović.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore PBV-u.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore Savezu Nijemaca i Austrijanaca Hrvatske.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore poplavljenom području Karlovačke županije.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore KUD-u „Rama“.
16. Zaključak o dodjeli financijske potpore Poljoprivredno-prehrambenoj školi iz Požege.
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije.
18. Zaključak o imenovanju Festivalskog odbora 40. Festivala „Zlatni glas zlatne doline“ Kaptol 2014.
19. Zaključak o dodjeli financijske potpore Hrvatskom seljačkom srcu.
20. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi „Kutjevački vinari“.
21. Zaključak o dodjeli financijske potpore UUCSS „Fajferica“.
22. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marinac.
23. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Odoljević.

broj 1/2014

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2013. godinu. (opći dio: prihodi, rashodi, poseban dio: rashodi)
2. Odluka o komunalnom redu Općine Kaptol.
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenima naselja, ulica i trgova u Općini Kaptol.
4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Kaptol.
5. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Socijalnog vijeća Općine Kaptol.
6. Zaključak o odobrenju namjene prostora za postavljanje spomen poprsja.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od
2. Odluka o dodjeli nagrade „Uzoran vatrogasac“.
3. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol za 2014. godinu.
4. Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Kaptol.
5. Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu.
6. Rješenje o imenovanju člana Skupštine tvrtke Komunalac Požega d.o.o. iz Požege.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ramskoj zajednici Požega.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marine Hećimović.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ivici Ivanović.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi mladih Općine Kaptol.
11. Zaključak o dodjeli poklon tombole LD Vranovac iz Vetova.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore Robertu Šimunović.
13. Zaključak o otpisu kamata pok. Josipu Čolić iz Kaptola.
14. Zaključak o prihvaćanju Plana i programa mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Kaptol.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Antolović.
16. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marinac.
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo „Kruna“.

Zapisnik.pdf